شرکت تولیدی کشت ابزار کار
اصفهان ، شهرک صنعتی سه راهی مبارکه ، فاز اول ، خیابان پنجم ، پلاک اول

شرایط ضمانت نامه
کلیه قطعات متحرک این دستگاه به استثنای تیغه ها و زنجیر ها برای مدت 200 ساعت کارکرد از زمان برداشت مشمول ضمانت نامه می باشد.
خدمات موارد ضمانت شده در محل کارخانه و طی روزها و ساعات اداری ارائه خواهد شد.
صدمات ناشی از آتش سوزی، ضربه فیزیکی، برخورد و یا تصادم با اشیا خارجی شامل ضمانت نامه نمی باشد.
برای ارائه خدمات ضمانت نامه همراه داشتن برگه ضمانت الزامی است.