در سال1381 با توجه به اندوخته انحصاري و ارزشمند دانش فني و تجربه در تكنولوژي برش ،جمع آوري ، فرآوري، انتقال و جابجائي ذرت دانه اي و علوفه اي پروژه نمونه سازي چاپر ذرت علوفه اي بپايان رسيد ودر سال1382  شاهد آغاز توليد انبوه اين دستگاه در شركت مي باشيم . قابل ذكر است با توليد اين دستگاه در كنار دستگاه برداشت ذرت   دانه اي ، شركت گامي مؤثر در حمايت از زيربنائي ترين مبادي صنايع شير و پروتئين كشور برداشته است كه بكرات مورد تحسين مسئولين محترم قرار گرفته است .

    آنچه كه فوقاً ارائه گرديد تصويري كلي از توانمنديهاي شركتي است با 25 سال قدمت فعاليت ،  شهرت توليدات شركت در سراسر كشور حاكي از تجربه و تعهد كارشناسان  و كاركنان ما به  موازين كيفي و بازگشت مشتريان  نشان  از تعهد مديريت شركت در تأمين نظرات مشتري ميباشد . تلاش ميگردد آنچه در داخل شركت توليد ميگردد به روش صحيح و با تكنولوژي روز باشد و در صورت نياز به دانش فني ، قطعه و يا مشاوره خارجي، شركت مستقيماً اقدام    مي نمايد . قابل ذكر است در حال حاضر شركت بنا بر ضرورت با چندين كشور از جمله آلمان- ايتاليا و مالزي ارتباط فني دارد