مرغوبيت دستگاه توليد شده ، قيمت قابل رقابت و خدمات و حمايت هاي پس از فروش از جمله برخي عوامل مؤثر در افزايش قابل توجه سالانه تقاضا براي دستگاه مزبور ميباشد . علي رقم وجود سایر توليد كنندگان ديگر اين شركت بيش از 60%   نياز  كشور به اين دستگاه را تأمين و در صورت  نياز ،  بسادگي  قادر خواهد بود  تا سطح مازاد  بر نياز كشور و صادرات اين محصول اقدام نمايد .

   در سال 1378 بنا بر توصيه وزارت جهاد كشاورزي و بمنظور بازيافت ضايعات باغي ، جلوگيري از آلودگي هوا و ترويج و توسعه توليد کود كمپوست  بعنوان يكي از مواد اوليه صنايع پرورش و توليد گل و قارچ براي اولين بار در كشور دستگاه چيپر چوب طراحي و توليد گرديد . اگر چه  متقاضيان  دستگاه در آغاز به باغداران كلان محدود     مي گرديد ولي با توجه  به كارائي مؤثر دستگاه در امر حفظ محيط زيست  ،  مديريت امور فضاي سبز شهري و توسعه نگرش به صنايع بازيافت طي سالهاي اخير شاهد افزايش چشمگير متقاضيان مخصوصاً از جانب نهادهاي ذيربط چون شهرداريها، سازمان هاي بازيافت و كشت و صنعت هاي فعال در امور توليدات باغي ، پرورش گل و گياهان زينتي بوده ايم  . .